Nivells i Quotes

Iniciació - Base

Alumnes a partir dels 4 anys.

*Matrícula= 30€

 

Mensualitat= 30€

Quota trimestral= 80€

Dimarts i Divendres

de 17'30 a 19h

*Assegurança inclosa pel Consell Esportiu del Tarragonès

10 quotes (Setembre - Juny)

Escolar

Alumnes a partir dels 8 anys

Matrícula= 30€

 

Mensualitat= 40€

Quota trimestral= 105€

 

*Llicència escolar= 20€

 

Dimarts i Divendres

de 17'30 a 20h

 

*Assegurança inclosa pel Consell Esportiu del Tarragonès

12 quotes (anual)

Avançat nivell 1

Alumnes a partir dels 12 anys

Matrícula= 30€

 

Mensualitat= 40€

Quota trimestral= 105€

 

*Llicència autonòmica= 20€

*Llicència estatal= 70€

 

Dilluns i Divendres

de 17'30 a 20h

*Assegurança inclosa 

12 quotes (anual)

Avançat nivell 2

Alumes a partir de 12 anys

Matrícula= 30€

 

Mensualitat= 50€

Quota trimestral= 135€

 

*Llicència estatal= 70€

 

Dimecres i Divendres

de 18 a 20h

Dissabte de 10 a 12:30h

*Assegurança inclosa 

12 quotes (anual)

© 2020 by Club Gimnàstica Estètica Constantí