top of page
Inici

Què és la Gimnàstica Estètica de Grup?

Des de fa alguns anys, el món de la Gimnàstica està vivint l'auge d'una nova modalitat: la Gimnàstica Estètica de Grup. Es tracta d'una disciplina gimnàstica nova a Espanya, encara que molt arrelada al nord d'Europa, sobretot a Finlàndia.

 

Aquest esport es caracteritza per ser una gimnàstica que defensa la salut corporal, en la qual tot el cos realitza moviments harmoniosos de forma natural, sent el maluc el centre bàsic del moviment. Cada moviment s'encadena de forma natural amb l'anterior, formant un tot homogeni. Es busca l'anivellament de les parts del cos, i en el codi de puntuació es bonifiquen els aspectes més saludables. Bàsicament, aquest tipus de gimnàstica està formada per tres elements principals: les ones, els swings i les contraccions. També s'executen acrobàcies i elevacions de gimnastes en l'aire. Això requereix la força i coordinació adequades a les components de l'equip, pel que es realitzen a partir d'una edat convenient. La Gimnàstica Estètica es diferència del altres modalitats gimnàstiques: és que no es necessita una gran flexibilitat, ni excessives exigències corporals que portin a una execució perfecta dels moviments corporals especifiques i els equilibris, salts i flexibilitat. L'objectiu de la Gimnàstica Estètica de Grup és realitzar els exercicis amb correcció i sincronització amb el grup, respectant els límits de cada cos. Això la converteix en una disciplina ideal per desenvolupant els aspectes saludables més estètics.

També és ideal per a aquelles gimnastes que, per edat, ja han arribat tot el seu recorregut en altres modalitats gimnàstiques i que poden allargar així la seva vida esportiva, ja que no hi ha límit d'edat. Es tracta doncs d'un esport saludable i de gran valor estètic, la pràctica del qual és molt recomanable, tant per a la iniciació a la Gimnàstica, com per gimnastes ja veteranes. A més, juntament amb els aspectes positius de la pràctica esportiva, es desenvolupen altres objectius de caràcter educatiu, ja que es fomenten qualitats fonamentals per a la formació de la persona: treball en equip, disciplina, esforç, companyonia, autocrítica ... Cal així cert nivell de compromís i dedicació, desenvolupant així la capacitat mental necessària per afrontar-los amb èxit. La composició del programa és lliure, i recrea una història, on la música, l'expressió i les dificultats executades conformen una unitat, sempre respectant el codi establert. S'assembla als exercicis de natació sincronitzada, dansa contemporània, Ballet, acrosport ... tenint la coreografia un valor molt important en el seu desenvolupament. Va sorgir a Espanya l'any 2004, destaca per la seva harmonia, dinàmica i l'ús d'una força natural i econòmica. Les rutines es realitzen en grups i no s'utilitza cap aparell. És un esport que integra l'elegància, la flexibilitat, l'expressió, l'agilitat, la força i la coordinació d'altres modalitats. Els muntatges realitzats en l'estètica es caracteritzen per una continuïtat natural del moviment, és a dir, com si cada un dels moviments fos creat a partir de l'anterior afegint també canvis en la dinàmica, en el ritme i en la velocitat. El treball en equip i la unitat són essencials.

   

© 2021 by Club Gimnàstica Estètica Constantí

bottom of page